Pasfoto's voor officiële documenten moeten aan strenge eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in het zogenaamde Fotomatrix Model.

Afmeting van een pasfoto

Heeft u pasfoto's nodig voor Europa, de rest van de wereld, of een visum? Ieder land, ieder soort pasfoto heeft zijn eigen afmeting, dus zorg dat u precies weet welk soort pasfoto u moet hebben. Kies een fotograaf/winkel die kwaliteit levert en gecertificeerde pasfoto's maakt zodat uw pasfoto's worden goedgekeurd voor paspoort en rijbewijs.

RDW erkende fotografen

Via de lijst op de pagina RDW erkende fotografen vindt u winkels die direct uw pasfoto versturen naar het RDW voor het online verlengen van uw rijbewijs.

Baby's en kinderen

Ook kinderen van alle leeftijden hebben tegenwoordig een eigen reisdocument nodig, bijschrijven in het paspoort van een van de ouders is niet meer mogelijk. Sommige pasfotowinkels zijn gespecialiseerd in het maken van pasfoto's voor baby's en kleine kinderen.

Zoekt u een fotograaf die bij u aan huis komt omdat u slecht ter been bent? Dat is allemaal op onze website te vinden.

Lees de reviews op deze website over de aangesloten fotografen en u krijgt een goede indruk van de ervaring van eerdere klanten.


Passport photos for official documents must comply with strict requirements. These requirements are defined in the so-called Fotomatrix Model.

Size of a passport photo

Do you need passport photos for Europe, the rest of the world, or a visa? Each country, each type of passport photo has its own measurement, so make sure you know exactly which type of passport photo you need. Choose a photographer/shop that delivers quality and takes certified passport photos so that your passport photos are approved for passport and driver's license.

RDW recognized photographers

Through the list on the page RDW recognized photographers you will find shops that directly send your passport photo to the RDW for online renewal of your driving license.

Babies and children

Nowadays children of all ages also need their own travel document, it is no longer possible to add them to the passport of one of the parents. Some passport photo shops specialize in taking passport photos for babies and small children.

If you are looking for a photographer who comes to your home because you have difficulty walking? This can all be found on our website.

Read the reviews on this website about the associate photographers and you will get a good impression of the experience of previous clients.